zoveel te zeggen
home blog thema's tips cursus training partners contact webwinkel

Tip 1: gebruik de methode ook voor andere doelgroepen!

 

De methode Zoveel te Zeggen werkt door je associatie aan een afgebeelde situatie te verbinden en deze vervolgens aan je eigen leefwereld en ervaringen te koppelen. Dat is een werkvorm die je op bijna elke doelgroep kunt toepassen, zowel in individuele gesprekken als groepsgesprekken. Denk niet alleen aan gesprekken met cliënten, cursisten of leerlingen (ik noem ze voor het gemak allemaal deelnemers), maar durf een stap verder te gaan.

Wat dacht je van de volgende Zoveel te Zeggen gesprekken:
* deelnemers - ouders
* deelnemers - ondersteuners
* deelnemers - managers / staf
* ondersteuners - ondersteuners 
* je eigen team

Tip 2: zorg voor succes, door niet in je eigen valkuilen te vallen!

Alhoewel de methode door de associatietechniek heel eenvoudig is toe te passen, zijn er toch de nodige valkuilen. Zelfs ervaren coaches en trainers hebben hun 'zwakke momenten'.

Uit de praktijktesten blijkt dat vooral bij gebruik van de methode in een groep van mensen met een verstandelijke beperking er regelmatig wat misgaat. De coach van het spel is bijvoorbeeeld snel geneigd de stiltes die tijdens een gesprek vallen op te vullen met eigen woorden i.p.v. de deelnemers alle ruimte te geven om te vertellen. Die eigen woorden zijn vaak ook nog 'gekleurd' en sturen de situatie. Dit is echt funest voor het ontstaan van een echt gesprek tussen de deelnemers. Daarom adviseren we iedereen de online cursus te volgen en indien nodig een vervolgworkshop of training (worden nog ontwikkeld ).

Tip 3: alleen door actie vergroot jouw klant zijn kwaliteit van bestaan!

Bij elke methode die we ontwikkelen en uitgeven vragen we ons af hoe die in de praktijk gebruikt wordt. De ontwikkelaars en de uitgever kunnen prachtige visies en doelen hebben, zoals ook zorgaanbieders die hebben, maar wat doen begeleiders, coaches, docenten, stafmedewerkers daadwerkelijk met een methode als Zoveel te Zeggen?

Het woord 'methode' betekent dat wij iets willen bereiken. In dit geval mensen meer kracht en meer regie te geven, zodat de kwaliteit van hun bestaan positief beïnvloed wordt. Dat is hopelijk ook het doel van jou als koper van de methode.

Dat doel bereik je alleen als je ook het onderdeel actie toepast. Soms worden methodes als een spel gespeeld. Het spel is dan een speelse werkvorm. Als er echter alleen 'gespeeld' wordt zonder acties vast te leggen, dan verandert er voor de deelnemers niets. Dan was het misschien een goed gesprek, maar dan worden cliënten geen klanten, maar blijven ze cliënten. 

De tip is dus om deelnemers te prikkelen acties te bedenken om hun kwaliteit van bestaan positief te beïnvloeden. Zorg ervoor dat deze op de actiekaart worden genoteerd. Zorg ervoor dat er meer dan een Zoveel-te-Zeggen-bijeenkomst gepland staat, zodat je bij de eerstvolgende bijeenkomst kunt checken of de deelnemers succes hebben gehad met hun acties. En zo niet, hoe je ze dan kunt helpen dat succes wel te bereiken.

U bevindt zich hier: Home Tips