zoveel te zeggen
home blog thema's tips cursus training partners contact webwinkel

Bureau Edubooks & Training

Wilco de Schouwer werkt al ruim vijfentwintig jaar als trainer-ontwikkelaar in de dienstverlenende sector. Vanuit die praktische achtergrond ontwikkelt hij sinds 1996 met een aantal professionals onder de naam Bureau Edubooks & Training educatieve middelen voor cliënten en teams.

Bureau Edubooks & Training ontwikkelt, produceert en geeft producten uit in eigen beheer én in opdracht. Het betreft onder andere cursusboeken, spelmaterialen, websites, software, films, workshops en trainingen.

Doelgroepen zijn o.a. mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, leerlingen in het (speciaal) onderwijs en ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Veel van deze middelen worden vanwege de stapsgewijze methodische opbouw en visuele uitwerking ook voor andere doelgroepen gebruikt, bijvoorbeeld in het basisonderwijs en op ROC's.

Voor meer informatie over de genoemde educatieve middelen kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijk op www.edubooks.nl.

Dichterbij

'Wij dagen ieder mens uit!'

Dichterbij ondersteunt – in 7 regio's van het stroomgebied van de Maas – volwassen mensen met een verstandelijke beperking en hun persoonlijke netwerk op het gebied van wonen, werken en welzijn. Daarnaast zijn er twee gespecialiseerde onderdelen die in het hele werkgebied werkzaam zijn: Specialistische Zorg en Kinder- en Jeugdzorg.

Dichterbij helpt haar cliënten met het nastreven van hun dromen, want dromen geven richting aan persoonlijke groei. De organisatie zorgt voor de middelen, relaties en begeleiding die de cliënt nodig heeft om met vertrouwen uitdagingen tegemoet te treden. En creëren zo kansen om voldoening te halen uit het dagelijks leven.

Medewerkers van Dichterbij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking bij het ontdekken van zichzelf en de wereld. Ze grijpen de kans om – met vakmanschap en intuïtie – aan te sluiten op de individuele vragen van elke cliënt. Door de ontplooiing van haar medewerkers aan te moedigen, reikt Dichterbij voortdurend naar een hogere kwaliteit van dienstverlening. Je kunt alleen het beste van jezelf geven, als je het beste van jezelf kunt worden.

Dichterbij streeft actief naar een ongedeelde maatschappij, waaraan mensen met een verstandelijke beperking vrij en volwaardig deelnemen. Ze stimuleert de samenleving om hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en benutten. Door randvoorwaarden voor ontmoetingen te scheppen, nodigt Dichterbij iedereen uit om samen het volle leven te vieren.
Dichterbij stelt haar ambities hoog, in de overtuiging dat wie het ultieme nastreeft, het hoogst haalbare kan realiseren.

De regionale vestigingen van Dichterbij, allen gevestigd in het stroomgebied van de Maas, wortelen in de lokale samenleving. Het werkgebied beslaat het oosten van Noord-Brabant, het zuiden van Gelderland en het noorden van Limburg. Het ligt globaal tussen de steden Eindhoven, ’s Hertogenbosch, Arnhem, Nijmegen, Venlo en Roermond.

Stichting Cupertino

Stichting Cupertino is van oorsprong een katholiek centrum voor levensbeschouwing en ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Onder ‘katholiek’ wordt verstaan geïnspireerd door de christelijke boodschap, zoals die met name door het Evangelie tot ons is gekomen, en zoals die binnen de katholieke kerk op een pluriforme wijze wordt beleefd.

Stichting Cupertino ziet het als haar missie om de aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking brandend te houden. Aandacht voor wat hen bezig houdt, aandacht voor hun levensvragen en ook aandacht voor hun behoefte aan geborgenheid.

Stichting Cupertino wil deze missie realiseren door werkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen op het terrein van zingeving, levensbeschouwing en ethiek. Hetzelfde geldt voor ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking, én voor vrijwilligers die zich met hen verbonden hebben.

Eén van de middelen waarmee gepoogd wordt deze missie te realiseren is het uitgeven van een informatief, aansprekend en betrouwbaar tijdschrift over zingeving, levensvragen en ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. En dat vanuit een christelijke levensvisie; andere levensvisies en de betekenis daarvan voor de zorg kunnen er ook in aan de orde komen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.cupertino.nl 

U bevindt zich hier: Home Partners